Czystość Doktrynalna jest Podstawą Kościoła – Krzysztof Kołt