Diabły Wierzą i Drżą, Chrześcijanie Wierzą i są Posłuszni – Krzysztof Kołt