Doświadczenie, które wytrzymuje test Pisma Świętego – Krzysztof Kołt