Ewangelia Jezusa Chrystusa, Mocą Boga ku Zbawieniu dla Każdego, Kto Wierzy.