Jest wiele dróg…

W dzisiejszych czasach bardzo rozpowszechniony stał się pogląd, że istnieje wiele możliwych dróg prowadzących do poznania Boga, czy zbawienia. Jedno co jest pewne to to, że jest wiele religii i ruchów religijnych, które twierdzą, że znają sposób na osiągnięcie jakiegoś rodzaju życia po śmierci, czy zbliżenia do Boga. Jednak nie trzeba posiadać stopnia naukowego w dziedzinie religioznawstwa, żeby zauważyć, że wszystkie te twierdzenia nie mogą być jednocześnie prawdziwe.

Co o tym wszystkim myśli Bóg – autor zbawienia i samego życia? On jest tym, którego pierwszego powinniśmy o to pytać. Jego odpowiedź znajdujemy w natchnionym przez Niego Słowie, czyli biblii. Jezus powiedział, że On jest drogą, prawdą i życiem [J 14,6]. On nie przedstawia jednej z możliwych dróg, ale TĄ PRAWDZIWĄ drogę.

Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości czy jednak na pewno chodziło Mu o tą jedyną drogę dodaje, że nie można przyjść do Ojca inną drogą [J 14,6]. Jezus nie tylko wskazuje na jakąś drogę. On mówi, że sam nią jest. Tylko w Jego bezgrzesznym życiu, śmierci za nasze grzechy i zmartwychwstaniu można pojednać się z Bogiem i iść do nieba. Bez Jezusa życie kończy się śmiercią i potępieniem, ponieważ każdy z nas popełnił choć jeden grzech, a wymazać grzechu nie da się zadośćuczynieniem, czy wyznaniem. Do tego potrzebna jest ofiara zastępcza. Jezus przyjął zamiast nas gniew Ojca. Stało się to raz na zawsze. Teraz siedzi po prawicy Ojca i każdy kto Mu zaufa będzie miał przebaczone grzechy. Która religia mówi, że aby być zbawionym trzeba położyć swoje zaufanie w tym co zrobił Jezus? Każda z religii radzi, żeby położyć swoje zaufanie w swoich dobrych uczynkach, które jak wiemy nie usuwają naszych grzechów i nie można nimi zasłużyć na niebo. Tylko prawdziwa pobożność, która jedynie podoba się Bogu zdaje się wołać, by odwrócić oczy od siebie i zaufać JEDYNEJ Drodze, Prawdzie i Życiu, którą jest Jezus Chrystus.

Biblia nie pozostawia cienia wątpliwości. Ewangelia (Dobra Nowina) o odpuszczeniu grzechów w Jezusie jest jedyną prawdziwą drogą, przez którą możemy żyć wiecznie [Gal 1,6-8]. Jeżeli ufasz swoim uczynkom, dobremu życiu, czy swojemu systemowi religijnemu to nie ufasz Jemu. Nie można zbawić się samemu na swoich warunkach. Koniec wszystkich innych dróg jest taki sam – w piekle. Tylko przez odwrócenie się od swojego złego życia i wiarę w prawdziwą Ewangelię, której przedmiotem jest to co zrobił Jezus, możemy uzyskać przebaczenie grzechów i w rezultacie pojednanie z Bogiem. Nie czekaj ani chwili dłużej. Zejdź z drogi, którą sam sobie wybrałeś. On może, chce i da życie wieczne tym, którzy do niego przychodzą [Jan 6,37]. Jesteś gotowy postawić swoje życie wieczne na Jego słowie?