Każdy Kto Wierzy We Mnie Nigdy Nie Umrze, Jn. 10:17-18, 11:25-26