Krzysztof Kołt – Odrzucenie Prawdziwego Boga w Imię Religii. List do Rzymian 1:18-23