lekcje_biblijne

Dla dzieci i nastolatków – przygoda z poznawaniem Biblii

Znowu udostępniamy online lekcje „Czas na Biblię”, znane kiedyś pod nazwą Pocztowa Szkoła Biblijna. Lekcje są przygotowane w postaci plików PDF do pobrania i samodzielnego wydrukowania. Wystarczy rozwinąć menu MEDIA i otworzyć zakładki prowadzące do interesującego nas miejsca (Seria A, B lub C). Lekcje te są przystosowane do studiowania Słowa Bożego przez osoby w różnym wieku i poziomie wiedzy biblijnej; podział na poziomy wiekowe jest tylko orientacyjny.

  • Dla pierwszych klas szkoły podstawowej (Poziom 2) – obejmuje trzy lata (A, B, C)
  • Dla dzieci starszych (Poziom 3) – obejmuje trzy lata (A, B, C)
  • Dla nastolatków i pozostałych grup wiekowych (Poziom 4) – obejmuje trzy lata (A, B, C)

Każdy plik PDF obejmuje 1 miesiąc danego poziomu, po 4 lekcje do wykorzystania.

Obecnie udostępnione pliki PDF obejmują cały dziewięcioletni program (108 plików zawiera 432 lekcji). Jeżeli zauważysz błędy rzeczowe albo techniczne w udostępnionych plikach, prosimy o kontakt email.

Zachęcamy do pobrania przykładowych plików i korzystania z lekcji jako materiału uzupełniającego dla szkółek biblijnych, klubów dla dzieci, nastolatków czy młodzieży. Można też zorganizować grupkę zainteresowanych osób i przekazywać im co miesiąc nowy zestaw lekcji do samodzielnego studiowania (generalnie potrzebny jest ktoś, kto sprawdzi i oceni wykonaną przez uczestnika pracę nad lekcją).

Uwagi dla prowadzących studium grupowe:
Studium można rozpocząć od dowolnego miesiąca, najlepiej od aktualnego (np. na początku września rozdać lekcje miesiąca 9), dobierając poziom stosownie do wieku i zrozumienia uczestnika. Niektóre dzieci swoim zrozumieniem przerastają rówieśników i można im zaproponować lekcje z poziomu wyższego. Oceniając poprawione lekcje staraj się być pozytywnym i zachęcającym; nie koncentrujemy się na błędach ortograficznych, lecz na udzieleniu duchowego wsparcia i zachęty uczestnikom.

Lekcje CZAS NA BIBLIĘ są publikowane w wersji drukowanej co miesiąc w różnych językach i używane w wielu krajach świata w szkołach, kościołach, na obozach czy nawet w więzieniach. Rozsyłane są w postaci druków do pojedynczych uczestników czy całych grup albo udostępniane online. Aktualny stan tej gwałtownie rozwijającej się służby można prześledzić na witrynie BES. Z witryny BES można też pobrać lekcje w języku angielskim, rozwijając wiedzę dziecka czy młodego człowieka w dwóch kierunkach równocześnie. Do pobrania lekcji w języku angielskim wymagane jest zarejestrowanie się w systemie (wystarczy podanie nazwiska, adresu email i wybranie kraju).

UWAGA: polecamy lekcje „Czas na Biblię” dla dziadków i babć, żeby mogli je używać ze swymi wnukami