Łukasz Krawczyk, „Bohaterowie Wiary” List do Hebrajczyków 11:1