Michał Baranowski: W Poszukiwaniu Miłości i Prawdy. Jn. 1:35-40; Mk. 9:1-41; Łuk 9:51-56.Miłość do Kościoła, Dzieje Apostolskie 20:1-7, cz. II