My Głosimy Wam Dobrą Nowinę o Obietnicy Którą Bóg Wypełnił cz.I – Krzysztof Kołt