Kim jestesmy? Wyznanie wiary  

Jesteśmy ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami. Opieramy się na fundamencie Biblii – Pisma Świętego, które„przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,  aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3:16,17).

Nazwę naszej witryny zaczerpnęliśmy z Dziejów Apostolskich 17:11: „[Berejczycy] przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest.”. Postawa Berejczyków jest godna naśladowania. Wnikliwe studiowanie tej Księgi jest bardzo  ważne. Chcemy zachęcić do porównywania własnych przekonań z Pismem Świętym. To właśnie pragniemy czynić – przeanalizować wiele poglądów i koncepcji w świetle nauczania Biblii. Liczymy też na opinię czytelników i rzeczową wymianę zdań na forum dyskusyjnym. Materiały prezentowane w naszym serwisie mają na celu umocnienie  wiary i zaufania do Biblii, jako Bożego poselstwa dla człowieka.

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni prezentowaniu jedynie słusznej koncepcji teologicznej, zwłaszcza jeśli jest  oparta o ludzki autorytet twierdzący, że ma Boże prerogatywy. Może to być bądź instytucja1, bądź pojedynczy człowiek2. Naszym zdaniem, z gruntu fałszywym założeniem jest twierdzenie, że istnieje „jedyna prawdziwa religia” jako ziemska organizacja czy instytucja. Kościół Jezusa Chrystusa jest przede wszystkim rzeczywistością duchową.  „Prawda jest w Jezusie” i żadna denominacja nie może zawłaszczać sobie szczególnego prawa do posiadania owej prawdy. Wszyscy jesteśmy „w drodze” i tyle z owej prawdy możemy posiąść, ile nam z Bożej łaski zostanie objawione. Właściwe zatem jest zaangażowanie w poznawaniu Słowa Bożego. Przekonujemy się codziennie o prawdziwości słów: „Niech słowa księgi tego Prawa nie schodzą z twoich ust. Rozważaj je we dnie i w nocy i staraj się postępować dokładnie tak, jak one nakazują. Wtedy będzie ci się wiodło we wszystkim i osiągniesz, co zamierzysz” (Jozuego 1:8 BWP).

Oczywiście aktywne członkostwo w lokalnej wspólnocie chrześcijan ma głęboki sens – kościół, czyli zbór tworzy klimat do wzrostu duchowego. Zresztą istnienie społeczności chrześcijan jest Bożym postanowieniem dla naszego dobra i jest rzeczą naturalną, że ludzie wierzący tworzą wspólnoty. To właśnie kościół, jest „filarem i podwaliną prawdy” (1 Tymoteusza 3:15 BW). Nie oznacza to bynajmniej, że wszyscy wierzący mają dokładnie takie samo zdanie w każdej sprawie. Apostoł Paweł tak to wyjaśnia: „Wszyscy my, ludzie duchowo dojrzali, mamy w ten sposób myśleć. A jeśli nawet znajdą się wśród was tacy, którzy będą myśleć inaczej, otrzymacie i pod tym względem odpowiednie światło od Boga. Lecz jakkolwiek by było, zdążajmy nadal tą samą drogą, którą kroczyliśmy dotychczas”  (Filipian 3:15,16 BWP). Modlimy sie o Boże oświecenie i prowadzenie„abyśmy też doszli do prawdziwej dojrzałości [duchowej], do rozmiarów owej doskonałości, jaką jest Pełnia Chrystusa” (Efezjan 4:13 BWP).

Nasza witryna powstała, by zaradzić rosnącemu zeświecczeniu i odsuwaniu biblijnego przesłania na dalszy plan w życiu. Dlaczego tak rzadko zagląda się do Bibllii, nie mówiąc o jej regularnym czytaniu? Jest to tym bardziej smutne, że w dobie techniki XXI wieku mamy tak szeroki dostęp do Biblii w wielu przekładach i językach oryginalnych. Gdzie się podziała pasja i zapał dla Słowa Bożego? Dlaczego tak trudno sięgnąć do Bożej Księgi, która jest nieomylnym drogowskazem na naszej drodze? Pragniemy, by prawda EWANGELII w swej urzekającej prostocie docierała do ludzi gotowych słuchać i otworzyć się na zbawienne poselstwo. Ufamy, że będzie ono mocno akcentowane w naszym serwisie i docenione przez wszystkich spragnionych Słowa Bożego.

Modlimy się, by coraz więcej Polaków sięgało do tej Księgi i znalazło w niej duchową inspirację i pomoc. Będziemy szczęśliwi, jeśli nasza strona choć w minimalnym stopniu przyczyni się do tego. Pragniemy, by przesłanie EWANGELII brzmiało z siłą i stało się najważniejszą sprawą w życiu jak największej liczby ludzi – dla chwały i czci naszego Boga.

Redakcja

 
1 np. Magisterium Kościoła rzymskokatolickiego lub Ciało Kierownicze świadków Jehowy
2 np. Ellen G. White wśród Adwentystów Dnia Siódmego, C. T. Russell dla  wielu Badaczy Pisma Świętego, W. Branham dla swoich zwolenników, czy przywódca lokalnej wspólnoty twierdzący, że otrzymał specjalne Boże objawienie etc.