Od Judaizmu do Jezusa” cz.II Dzieje Apostolskie 18:19-23, Apostoł Paweł w Efezie – Krzysztof Kołt