Paweł Matyaszek, List do Efezjan 5:15-20, „Mądre Postępowanie w codziennym życiu.”