„Zamieszki w Efezie” Dzieje Apostolskie 19:21-26 – Krzysztof Kołt