Zbawienie z Łaski Przez Wiarę i Nic Więcej. Cz. II, Dzieje Apost. 15:13-18 – Krzysztof Kołt