Zbawienie z Łaski Przez Wiarę i Nic Więcej. Cz. III, Dzieje Apost. 15:19-21 – Krzysztof Kołt