Zbawienie z Łaski Przez Wiarę i Nic Więcej, cz. V, Dzieje Apostolskie 15:25-35 – Krzysztof Kołt